Aktualności

Ogłoszenie

dodano: 11.06.2020

Drodzy Rodzice, 

Informujemy, że przedszkole w dniu 12.06.2020r. (tj. piątek) będzie nieczynne. 

Ogłoszenie

dodano: 01.06.2020

Z okazji Dnia Dziecka życzymy, aby

wszystkie wspaniałe dni

przyniosły Wam kochane dzieci, wiele cennych

wspomnień. Samych radości,

pomyślnego wiatru w żagle,

mnóstwo uśmiechu oraz powodzenia

w najpiękniejszej przygodzie Waszego życia,

jaką jest dzieciństwo.

 

Bardzo za Wami kochane przedszkolaki tęsknimy,

mamy nadzieję, że już niedługo

w przedszkolu wszyscy się zobaczymy !

Ogłoszenie

dodano: 19.05.2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że zapisy dzieci (rodziców pracujących) do przedszkola na miesiąc CZERWIEC będą przyjmowane do dnia 27.05.2020r. (tj. środa).  W dalszym ciągu w przedszkolu będzie obowiązywał reżim sanitarny, zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ogłoszenie

dodano: 19.05.2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że zapisy dzieci (rodziców obojga pracujących) na LIPIEC I SIERPIEŃ  będą przyjmowane do dnia 12.06.2020r. (tj. piątek). Ze względów organizacyjnych chętni rodzice proszeni są o zadeklarowanie  oraz rozwagę w podejmowaniu decyzji, przez wzgląd na nadal obowiązujące  nas wytyczne GIS i MEN. Jeżeli ilość zadeklarowanych dzieci będzie duża, konieczne będzie przyniesienie przez obojga rodziców zaświadczenia z pracy, w celu weryfikacji. W związku z ograniczoną liczbą dzieci w  grupach, oraz koniecznością wybrania urlopów przez nauczycieli  w  pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców wykonujących takie zawody, jak te związane ze służbą medyczną i mundurową, handlem oraz produkcją.

Ogłoszenie

dodano: 16.05.2020

OGŁOSZENIE

Rodzice dzieci zapisanych na listę, powracających do przedszkola od 18 maja (poniedziałek) proszeni są o zaopatrzenie dzieci w ręcznik papierowy oraz mydło w płynie. Prosimy również, aby dzieci młodsze przyniosły swój kocyk i poduszkę. Natomiast dzieci starsze zabrały swoje książki. Przypominamy o przyniesieniu w dniu powrotu dziecka do przedszkola wypełnionej deklaracji przez rodzica. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swoich, osobistych zabawek.

Ogłoszenie

dodano: 07.05.2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych niezależnych od placówki otwarcie przedszkola nastąpi w dniu 18 maja ( dla rodziców pracujących). Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Dzieci powracające do przedszkola w maju prosimy o przyniesienie swoich książek. Dla dzieci pozostających w domu w dalszym ciągu będzie prowadzone nauczanie zdalne. Lista dzieci przyjętych w maju jest już zakończona. Wszystkie dzieci , których rodzice zadeklarowali ich powrót w maju zostały przyjęte.

Ogłoszenie

dodano: 04.05.2020

Dziękujemy za  rozważne podejmowanie decyzji  dotyczące deklaracji powrotu dzieci do przedszkola w maju.

      Umożliwi nam to  należycie przygotować przedszkole ,aby   zapewnić jak najbezpieczniejsze, higieniczne      warunki  dzieciom, rodzicom,  pracownikom placówki w czasie pandemii.

  • Z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice obydwoje pracują i zadeklarują ,że   nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.( i nie pobierają świadczenia opiekuńczego).
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.’’
  • Mniejsza ilość dzieci umożliwia nam również dalszą naukę zdalną.
  • Lista będzie zamknięta przy zgłoszeniu  ( tylko na fb lub na mailu grupowym)  bezpiecznej ilości dzieci.
  • Deklaracje  nie są gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola.

 Dziękujemy za wyrozumiałość. 

 

Ogłoszenie

dodano: 03.05.2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od placówki otwarcie przedszkola zostanie przesunięte najprawdopodobniej na dzień 11 maja.

W dalszym ciągu prosimy rodziców o deklaracje dotyczące, planowanego terminu posłania dziecka do przedszkola.

Za utrudnienia wynikające z przyczyn nam niezależnych bardzo przepraszamy.

Ogłoszenie

dodano: 30.04.2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z ponownym  otwarciem przedszkola dn. 6/05/2020 (dla rodziców pracujących) , w placówce będą obowiązywały pewne zasady i obostrzenia, w celu jak najlepszej ochrony zdrowia naszych dzieci i pracowników.

1)     Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Każdemu dziecku przed wejściem będzie sprawdzana temperatura.

2)     Jeżeli dana rodzina miała kontakt z osobą zarażoną covid-19, bądź osobą przebywającą na kwarantannie proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu placówce i nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola.

3)     Rodzice będą mieli możliwość  poruszania się tylko po wydzielonej części budynku tj. po przedsionku z domofonem i szatni.

4)     Przy wejściu do przedszkola ustawiony będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Prosimy z niego korzystać przy każdorazowym wejściu do budynku.

5)     Rodzice bezwzględnie zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek.

6)     W szatni może znajdować się max 5 osób dorosłych plus dzieci.

7)     Rodzice nie będą mieli dostępu do sal.

8)     Kontakt osobisty z nauczycielkami/dyrektorem wyłącznie telefoniczny/przez domofon bądź drogą mailową. Przypominamy, że każda z grup ma swojego maila więc w przypadku zapytania do konkretnej Pani można zostawić wiadomość.

Telefon kontaktowy do przedszkola:  33 843 26 30

Maile gupowe:

 

Jedynie w przypadku pilnych spraw możliwe będzie spotkanie z dyrektorem i nauczycielkami, po uprzednim ustaleniu daty i godziny, zachowując wszelkie środki ostrożności ( maseczki, rękawiczki bądź dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej odległości). Kontakt osobisty możliwy będzie tylko z osobami zdrowymi!!!

9)     Opłaty za przedszkole przyjmowane będą tylko w formie przelewu na konto przedszkola:

 21 1050 1256 1000 0023 0781 5015

10)  Wszystkie rzeczy na przebranie pozostawione w szatni ( nie dotyczy kurtek czy butów, w których dziecko przyszło) należy spakować do reklamówki/worka foliowego.

11)  Maseczki, w których przyszły dzieci pozostają w szatni na półkach, również proszę je wsadzić do woreczka foliowego/bądź wyrzucić w przypadku maseczek jednorazowych.

12)   Bardzo prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w ręczniki papierowe.

13)  Raz w tygodniu rodzice będą dostawać pościel dzieci do wyprania. ( temp. prania 60 st C).

14)  Dzieci nie przynoszą swoich zabawek do przedszkola.

Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zasad,  ponieważ mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam wszystkim.

Ogłoszenie

dodano: 30.04.2020

Drodzy Rodzice,

W związku z otwarciem naszego przedszkola od dnia 06.05.2020r. informujemy, że opłaty w miesiącu MAJU będą naliczane normalnie w przypadku dzieci powracających do przedszkola od 6 maja oraz będą wykonywane odpisy z marca. Natomiast opłata, dotycząca dzieci, które od 6 maja nie wrócą do placówki będzie wynosiła 90 zł.

Strona: 1 , 2 , {3} , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Przedszkole Promyczek

"Niebupliczne Przedszkole" Promyczek

Dyrektor przedszkola:  Joanna Fajferek
ul. Powstańców Warszawy 1A
32-600 Oświęcim

tel. 33 843 26 30