Aktualności

Ogłoszenie - grupy Smerfy,Biedronki

dodano: 18.03.2019

W dniu 03.04.2019 r. (środa) grupy Smerfy i Biedronki pojadą na przedstawienie pt. „Piotruś Pan” do OCK. Cena biletu 18zł. Prosimy o wyliczone kwoty.

Ogłoszenie - Muminki, Puchatki

dodano: 13.03.2019

Dzieci z grupy PUCHATKI i MUMINKI wezmą udział w Wiosennych Warsztatach Edukacyjnych, które organizowane będą w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Koszt warsztatów 7zł.

  • Muminki – 18 marzec (poniedziałek)
  • Puchatki – 20 marzec (środa)

Dnia 28 marca (czwartek) PUCHATKI i MUMINKI obejrzą teatrzyk „Dzika Afryka” w Oświęcimskim Centrum Kultury. Cena biletu 20zł.

 

Dnia 21 marca (czwartek) dzieci (Muminki i Puchatki) powitają wiosnę podczas wspólnego przemarszu nad Sołę spod Muzeum Zamek.

Dyżur wakacyjny

dodano: 11.03.2019

DYŻUR WAKACYJNY 2019

Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny
w miesiącu SIERPNIU.

Zapisy dzieci na dyżur prowadzone będą od
06.05.2019 – 31.05.2019.

Dyżur wakacyjny tylko dla dzieci rodziców pracujących.

 

Lista dzieci przyjętych na rok 2019/2020

dodano: 11.03.2019

Lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok 2019/2020 znajduje się w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

Ogłoszenie - zdjęcia

dodano: 26.02.2019

Zdjęcia z balu karnawałowego do odbioru u nauczycieli poszczególnych grup. 

Zabawa karnawałowa

dodano: 29.01.2019

W dniu 05.02.2019r. (wtorek) odbędzie się w naszym przedszkolu zabawa karnawałowa. Prosimy o przygotowanie na ten dzień strojów karnawałowych. Dziękujemy!!!

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSTĘPNEJ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

dodano: 23.01.2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSTĘPNEJ ORGANIZACJI

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 SZANOWNI RODZICE !!!

 

Witamy Was i Wasze Dzieci w Niepublicznym Przedszkolu ,, Promyczek”

 

Uprzejmie informujemy Rodziców, że w roku szkolnym 2019/2020 przedszkole rozpoczyna działalność dnia 2 września 2019r .

Planowane godziny pracy: 6.00-17.00

 

Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków, czas pobytu dziecka uzgadniają rodzice z dyrektorem placówki.

 

Wysokość tzw. Opłaty stałej kształtuje się następująco:

  • Dzieci korzystające z żywienia przebywające powyżej 5 godzin dziennie – 180 zł

( od dwojga dzieci 290 zł)

  • Dzieci korzystające z żywienia i przebywające do 5 godzin dziennie – 160 zł

( od dwojga dzieci 260 zł)

  • Dzieci, które przez cały miesiąc były nieobecne – 90 zł

W ramach opłaty stałej dzieci mają zorganizowane zajęcia dodatkowe:

j. angielski  - codziennie

rytmika – 1x tygodniu

kurs tańca towarzyskiego – 1x w tygodniu

zajęcia sportowe – 1x w tygodniu

gimnastyka korekcyjna – 1x w tygodniu

zajęcia plastyczne – 1 x w tygodni

przedstawienia teatralne 1 x w miesiącu

logopedia dla dzieci z wadami wymowy

wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.

Istnieje możliwość zapisania dziecka do grupy  językowej w której podstawa programowa będzie realizowana codziennie przez 1,5 godziny w języku angielskim. Opłata za zajęcia to koszt 50zł . Chętne dzieci proszę zgłosić przy składaniu karty.

 

Dzienna stawka żywieniowa obejmująca śniadanie + obiad + podwieczorek wynosi 7 zł.

Stawka żywieniowa obejmująca dwa posiłki wynosi 7 zł.

Stawka żywieniowa obejmująca jeden posiłek wynosi 5 zł.

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Odpłatność za przedszkole należy uregulować do 15-go każdego miesiąca !!!

 

Dzieci w przedszkolu przebywać będą w swoich grupach wiekowych lub zbliżonych.

Liczba dzieci w jednym oddziale będzie wynosić ok. 26. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład uwzględniający zasady higieny i zdrowia dziecka w wieku przedszkolnym, wywieszony na gazetce dla rodziców.

 

 Dzieci uczęszczające do przedszkola prosimy wyposażyć:

 

Dzieci 5, 6 letnie : pantofle, strój gimnastyczny (podkoszulka, krótkie spodenki) oraz ręcznik.

Dzieci 3 letnie pantofle, ręcznik, mała poduszka z poszewką.

 

Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola należy uiścić opłatę wpisowa w wysokości 100 zł

Do dnia 15.04. 2019r u intendenta przedszkola. Nie uiszczenie opłaty będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca.

 

W ostatnim tygodniu sierpnia można skontaktować się z nauczycielkami oddziałów celem uzyskania dodatkowych informacji.  

 

 Dzieci ,, nowo” zapisane do przedszkola w ramach tzw. programu adaptacyjnego zapraszamy na przedstawienie przygotowane przez starszych kolegów  w dniu 07.05.2019 o godzinie 9.15

Dzieci będą miały okazję zapoznać się z przedszkolem, swoimi wychowawcami, kolegami oraz spędzić czas w miłej atmosferze.

 

 Telefon kontaktowy do przedszkola: 033 8432630

Rekrutacja do przedszkola

dodano: 22.01.2019

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 01.02.2019r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy po odbiór karty zgłoszeniowej do naszej placówki.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dodatkowymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

Procedura postępowania w przypadku wszawicy

dodano: 15.11.2018

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

  • Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
  • Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy
w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

Opis procedury:

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie
w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).

2. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie
z zachowaniem zasady intymności (nie informuje o wyniku pozostałych osób)

3. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę
o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.
W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też
o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska

4. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.

5. Osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Zajęcia sportowe

dodano: 02.10.2018

Zajęcia sportowe – Muminki, Biedronki i Smerfy co drugi tydzień

 (Smerfy od 3 października)

W związku z odbywającymi się w środy zajęciami sportowymi na Orliku prosimy o ubieranie dzieci na sportowo (najlepiej na „cebulkę").

Strona: {1} , 2

Przedszkole Promyczek

"Niebupliczne Przedszkole" Promyczek

Dyrektor przedszkola:  Joanna Fajferek
ul. Powstańców Warszawy 1A
32-600 Oświęcim

tel. 33 843 26 30