Aktualności

Ogłoszenie - Mikołaj

dodano: 05.12.2018

W dniu 10.12.2016 roku (poniedziałek) od godz. 9.00 w naszym przedszkolu będzie gościł Święty Mikołaj. Prosimy, aby w tym dniu dzieci były odświętnie ubrane a na głowach miały mikołajkowe czapeczki.  

Zebranie - grupa Puchatki

dodano: 03.12.2018

Dnia 04 grudnia (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci 6-letnich
z grupy Puchatki w sprawie podsumowania wstępnej diagnozy gotowości szkolnej.

Zebranie - grupa Muminki

dodano: 23.11.2018

W dniu 28.11.2018r. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci z grupy Muminki
w sprawie podsumowania wstępnej diagnozy dojrzałości szkolnej.

Dzień pluszowego misia

dodano: 19.11.2018

W piątek (23 listopada) w naszym przedszkolu będziemy obchodzić „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione pluszowe misie.

Ogłoszenie- kalendarze

dodano: 15.11.2018

Kalendarze na rok 2019 ze zdjęciami dzieci do odbioru u nauczycieli poszczególnych grup. Istnieje możliwość domówienia dwustronnej kartki świątecznej ze zdjęciem dzieci. Zainteresowanych rodziców, prosimy o wyliczone kwoty.

Procedura postępowania w przypadku wszawicy

dodano: 15.11.2018

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

  • Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
  • Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy
w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

Opis procedury:

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie
w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).

2. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie
z zachowaniem zasady intymności (nie informuje o wyniku pozostałych osób)

3. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę
o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.
W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też
o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska

4. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.

5. Osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Ogłoszenie

dodano: 05.11.2018

Dnia 12.11.2018 (poniedziałek) przedszkole będzie nieczynne. 

Ogłoszenie

dodano: 05.11.2018

Dnia 9 listopada (piątek)będziemy w naszym przedszkolu obchodzić Narodowe Święto Niepodległości- 11 LISTOPADA.

Z tej okazji wszystkie grupy będą uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień.

Tego dnia również, dzieci nowoprzyjęte do przedszkola będą uczestniczyły w ceremonii Pasowania na Przedszkolaka.

Prosimy aby wszystkie dzieci były w tym dniu odświętnie ubrane ( tj. białe bluzki i koszule, spodnie i spódniczki w kolorach ciemnych lub czerwonym). Dziękujemy.

Ogłoszenie - wszawica

dodano: 31.10.2018

W związku z wystąpieniem licznych przypadków wszawicy
w grupie Muminki informujemy, że w dniu 05.11.2018r.
(tj. poniedziałek rano) dzieci z tej grupy będą miały sprawdzaną czystość głowy.
W przypadku zainfekowania wszawicą rodzice będą proszeni
o szybkie odebranie dziecka w tym dniu z przedszkola.

Ogłoszenie

dodano: 30.10.2018

W związku z wystąpieniem licznych przypadków wszawicy, prosimy o codzienne sprawdzanie głów dzieciom, zwłaszcza w grupie Muminki. Dziękujemy.

Strona: {1} , 2

Przedszkole Promyczek

"Niebupliczne Przedszkole" Promyczek

Dyrektor przedszkola:  Joanna Fajferek
ul. Powstańców Warszawy 1A
32-600 Oświęcim

tel. 33 843 26 30